Partneři

Spolupracující firmy a organizace

Jsme si plně vědomi toho jak je dnešní svět propojený a proto se snažíme být maximálně otevřenou firmou i systémem. Abychom se i nadále posouvali a byli schopni nabízet zákazníkům spolupracujeme s řadou firem a organizací z různých oborů.

uzei

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství

  • Výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky, včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a šíření výsledků výzkumu prostřednictvím výuky, publikováním a přednáškovou činností.
  • Výkon funkce Kontaktního pracoviště FADN CZ, tzn. vytváření a správa sítě testovacích podniků kompatibilní s EU (na základě Nařízení Rady EU 79/65/EEC) a organizování výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru.
  • Zajištění funkce informačního a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova prostřednictvím Zemědělské a potravinářské knihovny a elektronických informačních zdrojů, referenční, rešeršní a reprografické služby.
 
Reference a případové studie
Nahoru