O firmě

Historie a současnost

Dnes už jen vzpomínáme na rané začátky, kdy v době bez internetu probíhaly aktualizace WinFASu z disket distribuovaných v obálkách našim klientům. Na dobu, kdy uživatelé museli osobně navštívit naši firmu, aby mohli řešit problémy s provozem. Kdy školení pro uživatele probíhali tak, že jsme zvedali vytištěné kopie obrazovek nad hlavu, aby na ně viděli i ti v zadních řadách.

Od těch dob se již technologie vyvinula tak dalece, že se dnes můžeme pochlubit úspěšným produktem, který je schopen zastřešit desítky oborů. Informační systém WinFAS využívají klienti ze zemědělských, obchodních, ale i ekonomických, účetních a dalších oblastí. Díky různorodosti činností našich uživatelů je systém navržen jako modulární a vy si tak můžete vybrat ze škály oblastí, které lze zpracovávat samostatně, anebo naopak využít komplexní propojení modulů.

Naše firma zaměstnává několik desítek odborníků, kteří se věnují vývoji, inovacím, sledováním zákonných změn a udržování rostoucího trendu v oblasti informačních technologií, které aplikujeme v našem systému.

V současnosti máme přes 400 spokojených zákazníků a více jak 1800 stanic s rostoucí partnerskou síťí našich dealerů.

Aplikační skupina

Kořeny společnosti WinFAS software, s.r.o. sahají do roku 1979. Tehdy vznikla na Okresní zemědělské správě Aplikační skupina, která měla na starosti výpočetní techniku na všech zemědělských podnicích okresu Žďár nad Sázavou. Zajišťovala dodání techniky, školení, organizační zajištění sběru dat i distribuci výstupních sestav. Zpracování probíhalo na sálovém počítači EC1033 v Brně. Podniky měly pouze možnost vlastního předzpracování dat na 8-bitových počítačích MIDO-16. Jednalo se např. agendu hrubých mezd, zvířat apod. Programy pro tyto 8-bitové počítače vytvářela na míru Aplikační skupina Žďár nad Sázavou. Podniky si mohly též provádět vyhodnocení celkových dat, např. program MIDOROZBORY.

Osobní počítače

Od roku 1990 přešly všechny tyto agendy v okrese na platformu PC. Jednalo se o hromadný přechod na 100 ks PC! Podniky si zpracovávaly všechny účetní agendy samy (základní prostředky, zásoby, zvířata, mzdy, účetnictví, účetní výkazy, rozbory). V rámci republiky to byl první okres, který kompletně přešel na tento způsob zpracování. Program se jmenoval ASŘ ZpoK a metodicky ho zastřešoval docent Novotný. Díky němu byl systém ASŘ ZpoK postaven na potřebách účetnictví v zemědělství.

Soukromá společnost

WinFAS software, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou vznikla jako následník Aplikační skupiny Okresní zemědělské správy. V období po zrušení Aplikačních skupin na jednotlivých okresech založili bývalí pracovníci v jednotlivých okresech soukromé firmy a dohodli se společně vyvíjet a distribuovat informační systém pro zemědělské podniky.

Systém pro DOS

Protože systém ASŘ ZpoK neumožňoval zpracovávat více firem, rozhodla se v roce 1992 naše společnost vyvíjet a svým zákazníkům dodávat vlastní informační systém FAS. Aby byla schopna tento úkol plnit, rozrostla se a začala dodávat systém FAS i nezemědělským zákazníkům. Díky jejich požadavkům se nejenom rozrostla funkčnost o další agendy a byly rozšířeny agendy stávající, ale byl dán důraz na efektivní rychlé pořizování a tvorbu sestav, které pomáhají v řízení firmy.

Systém pro WINDOWS

Pro vývoj systému v prostředí Windows jsme vybrali nástroje společnosti Sybase: databázi SQL Anywhere, jejíž výhodou je, že pracuje na jednom počítači, malé síti ale i víceprocesorových serverech rozsáhlých podnikových sítí; klientská část systému ("to co vidí uživatel") je naprogramována v prostředí PowerBuilder. S počátečním rozběhem nám pomáhala společnost Unicorn, a.s., což je dnes největší česká SW společnost. Nový informační systém jsme nazvali WinFAS.

Naši zákazníci

Prvním uživatelem IS WinFAS se v roce 2001 stala velká zemědělská společnost AGRO Měřín, a.s. Po ní přecházejí na tento informační systém postupně další uživatelé systému FAS. Dále se pro systém WinFAS rozhodly i společnosti, které dříve našimi zákazníky nebyly. Mezi nimi například Zemědělská a.s. Krucemburk, Spojené farmy a.s., ZEOS Lomnice a.s., ZEM a.s. Nový Bydžov, …

Jak to děláme ...

Výhodou při naší práci je nízká fluktuace, která umožňuje využívat dřívější zkušenosti na jedné straně a na druhé straně růst společnosti přijímáním mladých zaměstnanců. Díky tomu naše společnost disponuje odbornými znalostmi jak problematiky účetnictví a daní, znalostmi z oblasti zemědělské a umí využívat aktuálních informačních technologií.

Vytvářet dlouhodobé vztahy se snažíme i se svými klienty. Těm dodáváme informační systém WinFAS včetně souvisejících služeb přímo, či prostřednictvím dealerů.

Reference a případové studie
Nahoru