Platforma WinFAS
Platforma WinFAS

Přístupová práva

V závislosti na velikosti vaší firmy si sami zvolíte, jak detailní práva chcete nastavit. Pro malé firmy s minimem pracovníků stačí nastavit přístupy do jednotlivých modulů, pro velké společnosti lze definovat přístup do jednotlivých databází, modulů, aplikací, funkčností, konkrétních dat či šablon.

Práva je možné přidělovat skupinám uživatelů nebo přímo konkrétním lidem. Díky jednoduchému zařazování uživatelů do skupin je pak přidání dalšího pracovníka záležitostí okamžiku. Autentizaci uživatele je možné provádět proti heslu uloženému v databázi WinFASu nebo proti účtu v Active Directory.

Reference a případové studie
Nahoru