Reference

Zěmědělské družstvo Velká Losenice

Obor činnosti Zemědělství, Obchod, Ekonomika a finance
Počet uživatelů 9
Počet zaměstnanců 80
Webová adresa http://www.zdlosenice.cz/
Zěmědělské družstvo Velká Losenice

Nasazení modulu Pozemky

Sjednocení správy pachtovních smluv

Zemědělské družstvo Velká Losenice se zaměřuje na živočišnou i rostlinnou výrobu. Obhospodařuje převážně pronajaté pozemky Českomoravské vysočiny. Specializuje se mimo jiné i na pěstování brambor a množení sadby.  Dále se družstvo zabývá výrobou a prodejem krmných směsí.

Evidence pachtovních smluv představovala administrativní zátěž

Spolu s rozvíjením podnikatelských aktivit ZD se také zvyšovaly i nároky na administrativu. Jedním z hlavních problémů byla přehlednost evidence pachtovních smluv a jejich změn. Stejně tak tomu bylo i s následnými výplatami pachtovného a zaúčtováním. Začaly vznikat otázky, jak a kde toto evidovat, aby bylo vše přehledné a na nic se nezapomínalo. Bylo tedy nutné najít vhodné řešení.
„Máme zhruba 380 pachtovních smluv v 8 katastrech. Ve 4 katastrech proběhly komplexní pozemkové úpravy a v 1 katastru proběhla digitalizace. V tomto množství si nedovedu představit vést evidenci např. v excelu.“ Vysvětluje situaci Ing. Vytlačilová, která má pozemkovou agendu na starosti.

Výzva: přehledná evidence pachtovních smluv

Vhodné řešení by mělo splňovat jasně stanovený cíl, elektronickou evidenci v jednom systému s vazbou na zpracování výplat a promítnutí do účetnictví. Tím by se omezila chybovost a zpřehlednily veškeré procesy od evidence parcel, listů vlastnictví, pachtovních smluv a veškerých změn, až po vytvoření podkladů pro výplatu pachtovného.

Komplexnost systému byla priorita

Při výběru poskytovatele efektivního řešení si ZD Velká Losenice stanovilo 3 kritéria: cenu, spolehlivost a zajištění technické podpory. Ve hře byly nabídky od více dodavatelů. Jako nejvhodnější bylo vyhodnoceno řešení od společnosti WinFAS software, s. r. o. Bonusem nabídky byla komplexnost celého řešení, tedy propojení s ostatními, již využívanými, ekonomickými moduly.

Jednoduché ovládání pro každého

Uvedení modulu „Pozemky“ do provozu bylo poměrně snadným úkolem. Protože se jednalo o další modul systému WinFAS, který družstvo v té době již využívalo. Zaměstnanci práci v programu znali a byli schopni okamžitě začít pracovat. „Je pro nás příjemné pracovat v prostředí systému, který již známe, než se učit orientovat v cizím programu“, hodnotí situaci Ing. Vytlačilová.

Výsledky se dostavily záhy

Družstvo má nyní větší přehled o pachtovních smlouvách a sjednotilo evidenci smluv. Pracovníci se na změny stále adaptují, nicméně již měsíc po implementaci pozorují značné zlepšení a administrativní úlevu.
Ing. Vytlačilová v družstvu pracuje již mnoho let. Je tedy kompetentní osobou, která může komentovat využití modulu v praxi. Výhodou je užitek i pro další zaměstnance z účetního a ekonomického oddělení. Přínosy modulu tedy hodnotí kladně. „Nejvíce oceňuji jednodušší vytváření nových pachtovních smluv při pozemkových úpravách. Stejně tak tomu je i při vyplácení pachtovného. Vytvořené předpisy pachtovného si můžeme okamžitě překlopit do účetnictví i banky. Celý proces se tím výrazně zrychlí a nedochází k chybám“.

Vize do budoucna: práce přímo z mapy

Stanovený cíl byl splněn, nicméně ZD plánuje využít i další funkce, které modul nabízí. Konkrétně jde o šikovnou funkci zobrazení parcel v interaktivní mapě. Chce využít i možnost automatických aktualizací dat z katastru nemovitostí, kterou nyní nově společnost WinFAS software nabízí. Do budoucna by pracovníci družstva ocenili také provázanost na LPIS, to je cesta vývoje, kterou se společnost WinFAS software může inspirovat.

Doporučení z praxe

„Se společností WinFAS software, s. r. o. spolupracujeme již dlouhá léta. Po zaučení práce v modulu Pozemky pozorujeme značnou administrativní úlevu. Největším přínosem pro náš podnik je omezení chybovosti, sjednocení evidence a přehlednost“. Shrnuje výsledky implementace modulu Ing. Vytlačilová, která má v podniku na starosti evidenci pozemků. „Je jasné, že každý zemědělský podnik řeší pachtovní smlouvy. Otázkou však zůstává, jak je ve správě pozemkové agendy efektivní. Pokud někdo hledá podobné řešení jako my, modul Pozemky ve WinFASu by mohl být tou správnou cestou."

Pozemky pod palcem můžete mít i vy!

Pokud pozorujete administrativní problémy nebo se po nějakém softwarovém řešení dokonce už poohlížíte, kontaktujte pracovníky WinFAS software, s. r. o. Sjednají si s Vámi schůzku a společně proberete možnosti optimalizace při správě pozemkové agendy Nejste si zcela jistí, zda je pro vás modul Pozemky vhodný? Přečtěte si 5 důvodů, proč ho využívat, nebo se rovnou podívejte na funkce, které nabízí.

Reference a případové studie
Nahoru