Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Výpočet vnitropodnikové práce

Informační systém umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti, které organizace provozuje. Data pro výpočet vnitropodnikového účetnictví jsou načítána z modulu mzdové práce, modulu zásob a účetního modulu pro zadané období.
Na základě definovaného číselníku prací a číselníku specifikace vnitropodnikového účetnictví probíhá v modulu mzdových prací, při pořízení mezd, automatický výpočet vnitroceny za práce (orba, setí, vláčení, opravy a údržba strojů,...).

 • Vnitrosazba práce může být určena dle měrné jednotky hodiny či množství. Dále si lze vybrat, kde je uložena:
  • u čísla práce
  • sazba určená u člověka
  • sazba určená u stroje
  • sazba určená dle mezd (např. mzda*koeficient)
 • Nastavením v číselníku specifikace vnitrovýkonů lze řídit:
  • způsob účtování
  • způsob výpočtu vnitrosazby / vnitročástky
  • směrování mezd
 • Pro správný výběr je určující:
  • druh práce (ruční, traktorová, opravy,...)
  • druh vztahu (dodavatelský, nájemní)
  • práce pro interního nebo externího odběratele
  • rozdílnost klíčů (např. středisek či výkonů) interního dodavatele a interního odběratele

Při pořízení vnitromezd lze zároveň evidovat i údaje potřebné pro sledování zelené nafty.

 

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru