Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Výkazy

Rozvaha a výkaz zisků a ztráty jsou sestavované v plném rozsahu dle platné legislativy. Výkazy se generují do souborů xls nebo xml. Výkazy, které jsou přednastavené, obsahují vazbu na vzorový účtový rozvrh. Dle této vazby jsou účty zařazeny do jednotlivých řádků výkazů.

Uživatelé si tak mohou upravit zařazení analytických účtů. Tyto zákonné výkazy jsou při změně zákona tvořeny technickou podporou. Uživatel si daný výkaz může importovat z internetu.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru