Platforma WinFAS
Platforma WinFAS

Popis implementace

Důležitou součástí nasazení nového informačního systému je jeho implementace dle požadavků zákazníka.  Dobře provedená implementace není jen technická nutnost, ale také příležitost, která pomůže zrevidovat Vaše procesy a pročistit data.

Při implementaci se zaměřujeme na tyto oblasti:

 • Analýzu požadavků a zmapování procesů
 • Stanovení očekávaných priorit kladených na nový IS
 • Identifikace nestandardních postupů, výjimek a požadavků na SW úpravy

Implementaci informačního systému lze rozdělit do několika základních částí

 • Hardware a instalace programu
 • Převod dat ze stávajícího systému
 • Zaškolení sytému
 • Nastavení systému dle požadavků uživatele

Hardware a instalace programu

 • Zjištění připravenosti hardware (server, stanice, síť, internet)
 • Instalace zkušební verze (na vyžádání)
 • Instalace databáze ASA na databázový server Instalace informačního systému WinFAS na aplikační/terminálový server (*pouze při terminálovém řešení)
 • Instalace pracovních / klientských stanic v rámci LAN

Převod dat

 • Předání dat pro přípravu převodů
 • Převod číselníků
 • Předání aktuálních dat pro finální převod
 • Finální převod dat

Zaškolení systému

 • Proškolení zaměstnanců na ovládání programu
  • Základní principy programu a ovládání
  • Pořizování dat do aplikací a číselníků
  • Práce s pevnými sestavami a vytváření vlastních reportů pomocí IQ sestav
 • Proškolení zaměstnanců na ovládání jednotlivých agend
 • Proškolení správce sítě / WinFASu
  • Správa počítačů připojených k WinFASu
  • Nastavování přístupových práv
  • Nastavení ovládání programu pomocí technologie „šablon"

Nastavení sytému dle požadavků uživatele

 • Přizpůsobení uživatelského prostředí l nastavením šablon, maker a řídících číselníků tak, aby pořízení dat probíhalo efektivně a bez chyb
  • Uživatel může kdykoliv změnit nastavení podle svých aktuálních potřeb
  • Všechna nastavení je možné uložit pro opětovné použití
 • Díky provázanosti modulů lze editovat číselníky přímo při pořizování dokladů

 

 

zpět

 

·        Analýzu požadavků a zmapování procesů

·        Stanovení očekávaných priorit kladených na nový IS

·        Identifikace nestandardních postupů, výjimek a požadavků na SW úpravy

 

Implementaci informačního systému lze rozdělit do několika základních částí:

·         Hardware a instalace programu

·         Převod dat ze stávajícího systému

·         Zaškolení sytému

·         Nastavení systému dle požadavků uživatele

Hardware a instalace programu

·         Zjištění připravenosti hardware (server, stanice, síť, internet)

·         Instalace zkušební verze (na vyžádání)

·         Instalace databáze ASA na databázový server Instalace informačního systému WinFAS na aplikační/terminálový server (*pouze při terminálovém řešení)

·         Instalace pracovních / klientských stanic v rámci LAN

Převod dat

·         Předání dat pro přípravu převodů

·         Převod číselníků

·         Předání aktuálních dat pro finální převod

·         Finální převod dat

Zaškolení systému

·         Proškolení zaměstnanců na ovládání programu

o   Základní principy programu a ovládání

o   Pořizování dat do aplikací a číselníků

o   Práce s pevnými sestavami a vytváření vlastních reportů pomocí IQ sestav

·         Proškolení zaměstnanců na ovládání jednotlivých agend

·         Proškolení správce sítě / WinFASu

o   Správa počítačů připojených k WinFASu

o   Nastavování přístupových práv

o   Nastavení ovládání programu pomocí technologie „šablon“

Nastavení sytému dle požadavků uživatele

·         Přizpůsobení uživatelského prostředí l nastavením šablon, maker a řídících číselníků tak, aby pořízení dat probíhalo efektivně a bez chyb

o   uživatel může kdykoliv změnit nastavení podle svých aktuálních potřeb

o   všechna nastavení je možné uložit pro opětovné použití

·         Díky provázanosti modulů lze editovat číselníky přímo při pořizování dokladů

Reference a případové studie
Nahoru