Organizace a řízení
Pro administrativu

Akcie

Modul Akcie poskytuje evidenci jednotlivých akcionářů, akcií a jejich emisí. Přímo v modulu lze realizovat převody akcií mezi akcionáři a poté tisknout převodní protokoly. Agenda zobrazuje data o jednotlivých převodech či údaje o akcionářích.

Evidence akcií

Při plánování valné hromady agendu využijete pro vytisknutí pozvánek a prezenční listiny zúčastněných akcionářů. Další funkčností programu je možnost nadefinování různých uživatelských sestav pro zobrazování dat, např. zobrazení akcií jednotlivých akcionářů.

Výplata dividend

Program umožňuje hromadné převedení dividend do závazků. Odkud je pohodlně zaplatíte a neztratíte přehled o vyplácení.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru