Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Manažerské řízení

V tomto modulu nalezneme výkazy požadované zákonem, které jsou udržované dle platné legislativy. Patří mezi ně např. Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát nebo Přehled o peněžních tocích. Hlavním pozitivem programu je možnost nastavení a tvorby rozborů nebo kalkulací dle individuálních požadavků. Předností zůstává i zadávání plánů a jejich následné vyhodnocení dle skutečností a další výhodu zohledňuje široká škála pohledů do dat s vysokou variabilitou parametrů, třídění a zobrazování.

Kalkulace

Kalkulace umožňuje individuální vnitropodnikové sledování nákladů. Uživatel si kalkulaci nastavuje podle svých potřeb a přání. Může sledovat výsledovku podniku, náklady na jeden hektar oseté plochy, litr mléka, kusy, krmné dny a jiné. Náklady a výnosy lze sledovat sumárně za třídu, skupinu. Výstupy kalkulací je možné ukázat v sestavě nebo generovat do souboru xls.

Číst více...

Plány

Plánované hodnoty nákladů a výnosů jsou do programu pořízeny ručně nebo importem z dopředu připraveného tabulkového editoru. Plány lze opatřit až na tříúrovňové klíčování a v libovolných časových intervalech – měsíčně, čtvrtletně, ročně. Zformované plány je možné pokaždé konkretizovat nebo upravovat. Pro porovnání a vyhodnocení plánu na skutečnost slouží uživatelsky definovatelné výstupy a sestavy.

Číst více...

Cashflow

„Cash flow" neboli přehled o peněžních tocích prezentuje podstatný prvek při analýze finančního vývoje firmy. Výkaz cash flow nám ukazuje, jaké byly výdaje a příjmy za dané období členěné do tří základních oblastí podnikových činností. Jako jeden z výkazů účetní závěrky je uspořádán na základě originální metodiky pentálního účetnictví.

Číst více...

Výkazy

Rozvaha a výkaz zisků a ztráty jsou sestavované v plném rozsahu dle platné legislativy. Výkazy se generují do souborů xls nebo xml. Výkazy, které jsou přednastavené, obsahují vazbu na vzorový účtový rozvrh. Dle této vazby jsou účty zařazeny do jednotlivých řádků výkazů.

Číst více...

Výstupy a reporty

Rychlé získání výsledovky za podnik nebo za konkrétní středisko, výkon či pohled na jednotlivé účty hlavní knihy musí být pro vedoucího pracovníka nebo manažera klíčovým požadavkem na informační systém. A právě v této oblasti nabízí WinFAS nepřeberně širokou variabilitu a možnost parametrizace jak už pro zobrazení surových dat nebo tisk výsledné sestavy. Je možné získání téměř jakýchkoliv podkladů pro kontrolu a rozhodování.

Číst více...

Smlouvy

Chcete ušetřit svůj drahocenný čas a nestrávit ho marným hledáním potřebné smlouvy? Program WinFAS a modul Smlouvy nabízí okamžité a rychlé řešení.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru