Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Mobilní inventury

Modul nabízí export inventurních soupisů do mobilních zařízení, se kterými je v terénu prováděna vlastní fyzická inventarizace. Po provedení jsou data načtena zpět do systému WinFAS, kde jsou porovnána s původním stavem. Na základě rozdílů systém automaticky nabídne inventární čísla k vyřazení, změně umístění, případně zařazení více nálezu.

Celá problematika mobilních inventur ve WinFASu s využitím čteček čárových kódu se skládá ze tří částí. První se týká vlastní čtečky a jejího softwaru pro přímou práci v „terénu“. Další část je evidence majetků s čárovým kódem a vytvoření inventarizačního seznamu. Poslední částí je zajištění tisku štítků s čárovým kódem.

 Výhody evidence majetku pomocí čárového kódu

 • Odstranění rizika záměny majetku
 • Zrychlení operací, úspora času a financí
 • Omezení papírové práce
 • Jednoduchá obsluha
 • Aktuální informace
 • Zpřesnění evidence

 Zařízení pro snímání čárového kódu

 • Jednoduché mobilní zařízení dle výběru klienta
 • Při načtení majetku terminál okamžitě zobrazí na displeji umístění, název majetku a inventární číslo
 • Pomocí volitelných polí lze jednoduše zadat další pomocné údaje, které bude terminál zobrazovat
 • Zařízení dodáváno externí partnerskou firmou BARTECH, se kterou úzce spolupracujeme

Zpracování mobilní inventury

 • Evidence ve WF umožní dle požadavků vytvořit inventurní seznamy dle odpovědnostních míst
 • Aplikace vytváří/načítá soubory s daty pro čtečky v požadovaných formátech
 • Automatické nabídnutí inventárních čísel k vyřazení, změně umístění, případně zařazení více nálezu
 • Všechny uvedené inventury jsou uloženy včetně zjištěných rozdílů a jsou k dispozici ke zpětnému nahlédnutí a případnému vytištění

Tisk štítků

 • Zakázkový potisk štítků externí firmou
  • Výhodou této varianty je garantovaná kvalita štítků a provedení tisku dle zvoleného materiálu a způsobu potištění
 • Vytvoření šablony na míru pro klienta
 • Následně je možný tisk vybraných štítků přímo z WinFASu
  • Tuto možnost doporučujeme pouze pro příležitostný dotisk. U běžných tiskáren dochází poměrně brzy k nečitelnosti štítků.
 •  Další z možností je pořízení speciální tiskárny pro tisk štítků

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru