Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Evidence obalů EKO-KOM

Klienti, mající ze zákona povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů, si evidenci obalů mohou vést a kontrolovat přímo v informačním systému WinFAS. Obaly jsou zastoupeny samostatnými položkami zásob, které mají nadefinovaný potřebný status pro jejich správnou evidenci EKO-KOM.

Systém v této agendě umožňuje:

  • zaznamenávat obaly EKO-KOM na úrovni řízení zásob a dodržovat nařízení této evidence
  • údaje o obalu nadefinovat do charakteristiky obalu, které odpovídají jednotlivým listům ve výkazu pro EKO-KOM
  • u každé položky evidovat charakteristiku obalu
  • nadefinovat skladovou položku jako obal a zároveň ji přiřazovat přímo k položkám, které jsou takto balené
  • nastavit příslušné revizní sestavy za účelem zákonného plnění

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru