Organizace a řízení
Pro administrativu

Podatelna

Díky tomuto modulu máte kdykoliv po ruce evidenci přijaté čí odeslané pošty – listovní, elektronické nebo z datových schránek. Ke každému záznamu je možné přikládat vlastní přílohy v libovolném formátu (např. naskenovanou podobu fyzického dokumentu) a zásilku si elektronicky předávat v rámci firmy. Vše je napojeno na číselník klientů a kontaktů sdílený s ostatními moduly systému WinFAS. Přiložené dokumenty jsou tak po ruce, kdykoliv je potřeba.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru