Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Vnitropodnikové účtování

Pro požadavek úplného určení nákladů vybraných firemních procesů (výkonů) je nezbytné taktéž tzv. vnitropodnikové účtování. Zabývá se otázkou vykázání práce autodopravy, mechanizace, dílen, opravářů, stavebníků uvnitř firmy.

Varianty vnitropodnikového zúčtování a rozpouštění režií lze nastavit pomocí číselníků.

Vnitropodnikové účetnictví maximálně využívá účtovou třídu 8 a 9. Zde je možné programem realizovat specifické analytiky účtů pro sledování průběhu vnitropodnikových nákladů a výnosů. Analytikou se může stát i číslo střediska, které automaticky vytváří program.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru