Organizace a řízení
Pro administrativu

Zakázky a projekty

Úkoly

Elektronické evidence úkolů ve WinFASu umožňuje efektivněji řídit práci vašich zaměstnanců a mít neustále přehled o splněných i plánovaných úkolech. Rozsáhlejší úkoly lze dále rozdělit na menší části, kdy za každou část může zodpovídat jiný pracovník. E-mailové notifikace pak upozorňují na změnu stavu úkolu jak pracovníky zodpovědné za další krok, tak volitelně i jejich vedoucího.

Číst více...

Zakázkový systém

Zakázkový systém je nástroj pro evidenci zakázek s vazbou na klienta. Zakázky je možné kategorizovat dle druhu, skupin, případně tvořit hierarchii pomocí nadřízených zakázek. U zakázek lze evidovat zodpovědné osoby, klíče, termíny, smluvní cenu, pracovní složku zakázky a řadu dalších doplňkových údajů (objednávka, smlouva, penalizace, položka ZVS apod.).

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru