Organizace a řízení
Pro administrativu

Zakázky a projekty

Úkoly

Modul Úkoly je komplexní nástroj, který umožňuje efektivní správu, sledování a plánování úkolů spojených s jednotlivými zakázkami či projekty. Nabízí širokou paletu funkcionalit, které usnadňují koordinaci práce, optimalizaci časového plánování a zajištění, že všechny úkoly jsou vykonávány v souladu s definovanými termíny a prioritami.

Číst více...

Zakázkový systém

Zakázkový systém je nástroj pro evidenci zakázek s vazbou na klienta. Zakázky je možné kategorizovat dle druhu, skupin, případně tvořit hierarchii pomocí nadřízených zakázek. U zakázek lze evidovat zodpovědné osoby, klíče, termíny, smluvní cenu, pracovní složku zakázky a řadu dalších doplňkových údajů (objednávka, smlouva, penalizace, položka ZVS apod.).

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru