Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Agroevidence

Modul Agroevidence spravuje evidenci provedených prací na pozemcích jako např. osevů ploch, hnojení, atd. Ze získaných dat zhotovuje evidenci aplikací přípravků na ochranu rostlin (POR) a umožňuje kontrolovat přívod dusíku na pozemky. Umožňuje vytvářet a tisknout legislativou požadované sestavy.

  • Umožňuje zaznamenávat informace o přípravě půdy, setí, hnojení, aplikaci POR i sklizni.
  • Záznamy lze provádět hromadně či individuálně na základě zadaného předpisu.
  • Možnost evidence přísunu hnojiv s daty aplikací a zapravení.
  • Schopnost rozpočítání spotřebovaného přípravku (hnojiva, osiva) mezi vybrané bloky.
  • Kontrola požadavků nitrátové směrnice.
  • Evidence přípravy půdy na pozemcích, osevů i sklizní.
  • Obsahuje několik základních sestav jako – Evidence použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, Přívod dusíku a Evidence chemické ochrany.
  • Sestava pro tiskové výstupy dle vlastních definic a požadavků.
  • V rámci plánovaného vývoje roku 2017 do agendy přidány kontroly vázané na číselníky plodin, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru