Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Evidence pozemků

Modul Pozemky slouží jako šikovný pomocník zemědělských podniků. Je určen k vedení informací o jednotlivých parcelách, listech vlastnictví, oprávněných subjektech, budovách a pachtovních smlouvách. Z evidovaných dat lze jednoduše provádět výplaty pachtovného s propojením do finančního modulu
a vytvářet pachtovní smlouvy.
Spolehněte se na náš modul, který vás správou celé agendy provede. Ulehčili jsme vám rozhodování, zda je pro vás modul vhodný.
Sepsali jsme 5 důvodů, proč modul Pozemky využívat
.

 

Mapové zákresy

Pro větší přehlednost a snadnější práci modul umožňuje zobrazit parcelní zákresy na mapě. Kromě vizualizace evidovaných dat můžete využít zobrazování mapových vrstev katastrálního území, vlastních i cizích dílů půdních bloků dle LPIS, parcel v pachtu, směněných parcel, parcel bez smluvního vztahu atd. Přímo z mapy lze provádět okamžité úpravy v evidenci.

 

Aktuální data

Díky spolupráci s katastrem nemovitostí jsme schopni zajistit a importovat aktuální data přímo do programu. Samozřejmostí jsou rozdílové sestavy a indikace změn u smlouvy, parcel a listů vlastnictví. Aktuální stavy jedním kliknutím převezmete do evidence.

Průvodce změnou vlastnictví

Změnit vlastníka s jistotou, že jste na nic nezapomněli? Náš průvodce změnou vlastnictví je inovativním asistentem, který vám pomůže provést změnu během 4 snadných kroků. Stačí vybrat, o jaký typ změny se jedná. Průvodce už sám vyhodnotí, jaké informace je potřeba zadat. Automaticky se také postará o propsání změn všude tam, kde je to potřeba. Výsledkem je kompletnost, přehlednost a výrazné omezení chybovosti.

Směny pozemků a jejich vizualizace v mapě

Ve chvíli, kdy směňujete parcely, které máte v pachtu, za parcely, které má v pachtu někdo jiný se můžete setkat s problémem jak toto evidovat. Možnost evidovat směny v našem programu vám vše usnadní. Předejdete tím chybovosti a navíc budete mít vše na jednom místě. Jak to funguje? Zadáte si filtry, podle nichž se nabídnou parcely ke směně. A to na základě geometrických zákresů katastrálních parcel a dílů půdních bloků v LPIS.

Generování pachtovních smluv

Je pro Vás čas důležitý a drahý? Potom namísto zdlouhavého a nudného sestavování pachtovní smlouvy nabízíme její vytvoření během pár vteřin. Evidované údaje se automaticky propíšou do předdefinovaných údajů šablony smlouvy, kterou si následně vytisknete jako dokument programu Word.

Přílohy pachtovních smluv

Smlouvu jste vygenerovali, vytiskli, opatřili podpisy a teď už jen zbývá založit ji do šanonu v polici? Předejděte zdlouhavému hledání papírové podoby, uložte si smlouvu s podpisem jako přílohu k pachtovní smlouvě přímo v programu a mějte ji takto kdykoli po ruce.

Výplaty pachtovného

Díky propojení s modulem účetnictví si snadno vytvoříte závazky pro výplaty pachtovného. Vlastní výplata pachtovného se řídí smluvními podmínkami převodem na účet, složenkou nebo hotově. Informace o provedené platbě je následně k dispozici v modulu Pozemky Hromadné zaúčtování plateb je samozřejmostí. Už žádné zbytečné a zdlouhavé přepisování, výplata pachtovného snadno, rychle a hlavně na jednom místě.

Možnost navýšení pachtovného o roční míru inflace vyhlášenou ČSÚ. 

 Schéma provázanosti modulů

Složenky

Určitě oceníte možnost tisku složenky typu B i C. Složenky typu B lze exportovat do elektronického formátu, který předáte poště. Ta se poté sama postará o jejich tisk a rozeslání.

Daň z nemovitosti

U jednotlivých druhů parcel lze vést záznamy, které tvoří podklady k daňovému přiznání. Po vyplnění přihlašovacích údajů je možné provést elektronické podání daně z  nemovitosti, nebo vytisknout v papírové formě.

Šíření dat katastru

Díky spolupráci s katastrem nemovitostí jsme schopni zajistit a importovat aktuální data přímo do programu. Samozřejmostí jsou rozdílové sestavy a indikace změn u smlouvy, parcel a listů vlastnictví. Aktuální stavy jedním kliknutím převezmete do evidence.

Přehled výhod modulu Pozemky

  • Aktualizovaná data z KN
  • Mapové zákresy jednotlivých vrstev
  • Směny pozemků
  • Průvodce změnou vlastníka
  • Generování pachtovních smluv
  • Výplata pachtovného - propojení s finančním modulem

 

Reference a případové studie
Nahoru