Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Evidence pozemků

Modul Evidence pozemků využívá toho, že informační systém WinFAS sdílí hromadnou datovou základnu pro všechny agendy, má společné obecné funkce a finanční modul, který umí mimo jiné zacházet se složenkami a provádět zápočty. Pachtovní smlouvy a daňová přiznání již nebudou nikdy více problém.

Slouží k vedení informací o jednotlivých parcelách, listech vlastnictví, oprávněných subjektech, budovách a smlouvách. Nájmy lze kalkulovat dle zadaných sazeb a metod. Možnost zobrazování je v nejrůznějších uživatelských přehledech. Z nájmů uživatel může automaticky vytvářet závazek, který je následně zpracován ve finančním a účetním modulu.

Daň z nemovitosti

U jednotlivých druhů parcel lze vést záznamy jak daňové ocenění, tak plátce (uživatel/vlastník) daně. Po vyplnění přihlašovacích údajů je možné provést elektronické podání daně z nemovitosti, nemáte-li připojení k internetu, lze i vytisknout.

Nájmy

Přímo z modulu lze tisknout složenky typu B i C. Eventuálně exportovat složenky typu B do elektronického formátu, který předáte poště. Pošta se poté sama postará o jejich tisk a rozeslání. Informační systém WinFAS dokáže tisknout i nájemní smlouvy pomocí definovaných pevných sestav nebo je umí uložit jako dokument programu Word.

 

Reference a případové studie
Nahoru