Organizace a řízení
Pro administrativu

PŘÍLOHY/ DMS

Modul Přílohy v rámci programu WinFAS představuje klíčovou součást konceptu bezpapírové kanceláře, poskytující efektivní způsob archivace, správy a organizace dokumentů s možností jejich propojení na doklady v rámci celého systému. Uživatelé mohou propojit soubory s různými typy dokladů jako jsou faktury, objednávky, smlouvy a další.  To usnadňuje sledování souvisejících informací, například k fakturám lze připojit odpovídající dodací listy, e-maily, nebo další relevantní dokumenty. Lze jej využít také jako jednoduchý DMS systém pro správu dokumentů, které se nenapojují dále do WinFASu – např. vnitrofiremní směrnice, zápisy z valných hromad, marketingové materiály a další.

Obecná funkčnost

 

 • Přílohy lze roztřídit do více různých druhů úložišť, složek a druhů.
 • Pro další kategorizaci je možné použít také uživatelem definovatelné štítky.
 • Podporovány jsou všechny typů souborů příloh.
 • Pro každý druh příloh si může uživatel definovat povolené typy souborů (např. Smlouvy jenom v PDF).
 • Podpora úložišť – souborový systém, webové stránky, pasivní odkaz.
  (ve vývoji je ukládání příloh přímo do databáze WinFASu, napojení na FTP a další)
 • Vyhledávání podle druhů příloh, klíčových slov (štítků), vazeb na doklady, autora, umístění
  a dalších údajů.
 • Odesílání mailových notifikací při změně přílohy.

 

Přílohy dokladů

 

 • Integrace s dalšími moduly WinFASu.
 • Přístup k přílohám přímo z dokladů v jednotlivých modulech.
 • Jedna příloha může být propojena k více různým dokladům.
 • Možnost automatické archivace sestav tištěných sestav.
 • Hromadný import nových příloh ze složky jejich a automatické navázání na doklady.
 • Příklady užití – přijatá pošta v podatelně, kopie faktur uložené u dokladů v účetnictví, dodací listy u skladových dokladů, fotografie u skladových položek nebo v majetku apod.

 

DMS

 • Možnost archivace souborů bez nutnosti vázat je na jiný doklad ve WinFASu.
 • Odesílání notifikací při přidání přílohy nebo její změně.
 • Blokace přílohy při editaci jiným uživatelem.
 • Příklad užití – směrnice, pracovní postupy, zápisy z valných porad apod.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru