Organizace a řízení
Pro administrativu

Přílohy a multimédia

V dnešní digitální době je důležité mít všechny potřebné podklady rychle k dispozici.

Pryč jsou časy, kdy bylo nutné každou smlouvu nebo doklad hledat v šanonech. Ideální je mít elektronickou kopii k dispozici přímo ve WinFASu a snadno tak získat potřebné informace. Modul Multimedia umožňuje přikládat přílohy z externích zdrojů do jednotlivých modulů systému WinFAS. Přílohou mohou být nejenom dokumenty PDF, ale i jiné typy souborů jako obrázky, schémata, nákresy a to včetně ochrany heslem a verzování.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru