Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Hromadná fakturace na základě smluv

Pro pravidelné vytváření velkého množství faktur na základě smluv, je možné využít modul Hromadná fakturace. Typicky se využívá pro fakturaci za svoz komunálního odpadu, poskytování služeb (připojení k internetu, kabelová televize, pronájem software), vodné a stočné, pronájmy apod. Jednoduše tam, kde máte velké množství smluv s pevně danou cenou a frekvencí opakování / vystavování dokladů.

  • Provázání na číselník smluv
  • Provázání na číselník fakturačních položek včetně předkontací
  • Podporováno více položek na jedné faktuře
  • Velký výběr nastavení četnosti opakování (týdenní, měsíční, pololetní, kvartální, roční, …)
  • Možnost hromadného navýšení ceny v procentech nebo absolutních číslech (např. inflační navýšení).
  • Vytváření dodávek pro modul fakturace.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru