Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Kalkulace

Kalkulace umožňuje individuální vnitropodnikové sledování nákladů. Uživatel si kalkulaci nastavuje podle svých potřeb a přání. Může sledovat výsledovku podniku, náklady na jeden hektar oseté plochy, litr mléka, kusy, krmné dny a jiné. Náklady a výnosy lze sledovat sumárně za třídu, skupinu. Výstupy kalkulací je možné ukázat v sestavě nebo generovat do souboru xls.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru