Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Evidence majetku

Modul je určen nejen pro evidenci veškerého dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku, ale i pro všechny druhy drobných položek, operativní evidence či souborů movitých věcí. Pro potřeby odepisování lze v systému definovat až 4 nezávislé odpisové okruhy, které obsahují jak vlastní odpisové ceny tak i metody odepisovaní a případně další parametry. Ze zemědělského pohledu je evidence také dále optimalizována pro evidenci vlastních pozemků a zvířat základního stáda.

Možnosti evidence majetku:

 • Třídění dle druhu majetku, fyzického umístění, odpovědné osoby, klasifikace CZ-CPA či CZ-CC, kalkulačních klíčů, podmnožin a uživatelských skupin apod.
 • Základní operace s majetkem: změny údajů, změny ceny, technická zhodnocení, změny parametrů odepisování, vyřazení
 • Speciální operace s majetkem: rozdělování, oddělování či slučování položek
 • Účtování na konkrétní analytické účty jednotlivých investičních akcí
 • Možnost využít zákonné odpisové metody (rovnoměrné, zrychlené) nebo definovat vlastní způsob odepisování
 • K jednotlivým inventárním číslům lze připojovat multimédia (přílohy)
 • Všechny prováděné změny jsou dokladovány, historizovány a lze je libovolně upravovat či rušit

Kromě základních údajů může každá položka obsahovat širokou škálu tzv. technických informací, které rozšiřují evidenci o další údaje a umožňují tak uživatelům použít evidenci majetku i pro další způsoby využití, např.:

 • U pozemků evidence LV, výměry, katastru, druhu daně pro daň z nemovitosti
 • Podklady pro silniční daň (SPZ, druh stroje)
 • Data kontrol, revizí
 • Pojišťovny, dotace, dodavatelé
 • Rozměry, materiál, výkon, sérové číslo, výrobce, čárový kód
 • Lokalizace položek dle GPS souřadnic včetně možnosti zobrazení v mapě

Odpisy

Pro potřeby odepisování lze v systému pro každé inventární číslo definovat až 4 nezávislé odpisové okruhy. To umožní kromě obvyklých účetních a daňových odpisů využít i další manažerské například IFRS odepisování. Každý z odpisových okruhů je nezávislý a obsahuje jak vlastní odpisové ceny tak i metody odepisovaní a případně další parametry.

 • Okamžité vygenerování odpisů až do konce životnosti ihned po pořízení majetku a z toho vyplývající jednoduše dostupný plán odpisů
 • Nezávislost odpisových okruhů
 • Možnost pokračovat v započatém odepisování
 • Hromadné pozastavování daňových odpisů
 • Automatický přepočet odpisů při jakékoliv změně majetku
 • Široká parametrizace (metody, periody, fixní odpisy, koncové zůstatkové ceny)
 • Možnost prodloužení životnosti účetních odpisů v průběhu odepisování
 • Odložené odepisování
 • Odpisy v rámci hospodářského roku

Výstupy (sestavy)

 • Přehledové sestavy, karty majetku, protokoly o pohybech, návrhy o zařazení a vyřazení, převodky
 • Podklady pro daňové přiznání
 • Podklady pro auditory s možností exportu do excelu
 • Odpisové plány na libovolnou dobu dopředu
 • Inventarizační soupisy, tisk inventurních štítků s čárovým kódem

Propojení s dalšími moduly v rámci sytému WinFAS

 • Účetní modul - data majetku jsou automaticky předávána a zaúčtována formou tzv. spojováku do modulu účetnictví
 • Modul zvířat - provázán s konkrétním číslem zvířete v modulu majetku, zaručuje jednoduché zařazení zvířat do majetku při dosažení dospělosti a automatické předávání změn (změny údajů, vyřazení)
 • Mechanizace - provázání a přebírání údajů pro stroje v mechanizaci

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru