Organizace a řízení
Pro administrativu

Cestovní kancelář

Specializované číselníky a úpravy modulů pro použití při evidenci smluv s cestovní kanceláří, zjednodušené okno pro evidenci fyzických osob včetně kontaktů a číselníku zájezdů.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru