Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Exporty dokladů (EDI)

Vystavené faktury je možné také exportovat a to nejenom do běžného souboru PDF, tak především do formátů uzpůsobených pro elektronickou výměnu dokumentů – EDI. WinFAS podporuje univerzální formát ISDOC pro běžnou elektronickou komunikaci, ale také EDI INHOUSE včetně uživatelského uzpůsobených na míru obchodním řetězcům (AHOLD, MAKRO, TESCO, GLOBUS, COOP, ...). exportovaných dat je možné vytvářet balíčky. Každý balíček může obsahovat doklady v různých formátech a další s nimi související doklady.  Výsledný balíček pak buď může být odeslán e-mailem nebo externímu EDI providerovi (ORiON, ...).


 • Uživatelé WinFASu tak mají možnost
  • definovat formát EDI a využít jej pro vlastní potřeby v komunikaci se svými obchodními partnery
  • naplnit požadavky svých dodavatelů pro formát EDI komunikace
  • ukládat soubory do složky nebo rozesílat e-mailem
  • provádět export ihned při uložení dokladu nebo dodatečně dávkovou
 • WinFAS využívá pro export dokladů více možných formátů:
  •     INHOUSE D01b, D96a (INOVIC, DESADV)
  •     Tungsten Network  ABC
  •     EDITEL XML
  •     WinFAS XML
  •     ISDOC základní
  •     ISDOC WinFAS (pro komunikaci WinFAS - WinFAS)
  •     PDF
  •     XLS
 • Příklad E-MAIL - obsahu balíčku pro odeslání poštou
  • Faktura PDF
  • Faktura ISDOC
  • Dodací list PDF
 • Kopie dokumentu "Prohlášení o shodě" uloženého jako příloha u skladové položky
  • Příklad EDI - balíček pro EDI providera
  • Faktura InHouse INOVIC D01b
  • Dodací list InHouse DESADV D01b

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru