Reference

SEZ-CZ s.r.o.

Obor činnosti Obchod, Ekonomika a finance
Počet uživatelů 10-24
Webová adresa http://sez-cz.cz/
Kontakt sez@sez-cz.cz
SEZ-CZ s.r.o.

V roce 1996 vznikla ve Žďáře nad Sázavou organizační složka akciové společnosti SEZ Dolný Kubín. V letech 1996 - 2000 zajišťovala tato organizační složka prodej elektroinstalačního materiálu v České republice. Od 1. 7. 2000 začala na českém trhu působit nově vzniklá společnost SEZ-CZ s.r.o., která navázala na činnost organizační složky. Tato společnost získala statut obchodního zastoupení akciové společnosti SEZ Dolný Kubín na českém trhu se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími.

Během následujících let společnost rozšiřovala svou nabídku v kooperaci s mnoha zahraničními partnery ze zemí EU pro posílení a doplnění své nabídky. Došlo k výraznému posílení a především stabilizaci pracovního kolektivu a rozšíření odběratelské sítě s přispěním efektivní a rychlé logistiky a neustále se posilujícího skladového zázemí.

Hlavní náplní společnosti je obchodní, logistická, marketingová a poradenská činnost v oblasti elektroinstalačního a elektrotechnického materiálu. SEZ-CZ se pravidelně zúčastňuje všech významných veletrhů a výstav, kde je možné se seznámit s naší rozšiřující se nabídkou.

Využívané oblasti

  • Ekonomické moduly
  • Obchodní moduly

 

Reference a případové studie
Nahoru