Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Evidence zvířat

Modul Evidence zvířat spravuje standardní chovatelskou agendu. Zahrnuje rozhraní pro povinná externí hlášení a pomocí jednotné základny poskytuje veškeré údaje pro ekonomickou část informačního systému WinFAS.

  • Agenda pracuje s libovolným množstvím kategorií i stájí zvířat.
  • Evidence skupinová nebo individuální.
  • Zahrnuje kontroly pořizovaných dat.
  • Automatické vypočtení průměrné ceny, která je dynamicky upravována při každé změně či pohybu.
  • Přehledné zobrazení pořízených údajů a možnost zpětných oprav nebo přecenění.
  • Automatický výpočet přírůstků a počtu krmných dnů.
  • Přenosy dat z externích systémů.
  • Výstup dat do uživatelsky definovaných sestav.
  • Obratová soupiska.
  • Základna a propojení s ostatními moduly: Účetnictví, Úřední evidence, Majetek, Evidence dotačních titulů, Zootechnická evidence či Přirozenou plemenitbu.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru