Organizace a řízení
Pro administrativu

INTERNÍ (PROCESNÍ) ROLE

Chcete-li využít maximální efektivity modulu Workflow, napojte jej na interní, nebo také procesní role. Výhodou procesních rolí je zjednodušení definice workflow procesu, specifikování pravomocí jednotlivých osob na firmě a v neposlední řadě – interní role nám dovolují pracovat se zástupy v době, kdy je schvalovatel mimo kancelář (např. dovolená, pracovní neschopnost, atd.). To znamená, pokud je schvalovatel nepřítomen, jsou automaticky všechny výzvy přesměrované na zástup v pořadí.

 

Procesní role

 

  • Přehledně identifikují osoby a jejich kompetence ve firmě.
  • Umožňují definovat workflow procesy obecně bez nutnosti zadávat konkrétní osoby.
  • Danou roli může vykonávat více osob najednou (zde hovoříme o tzv. multiroli).
  • Do role mohou být v průběhu času obsazované různé osoby.
  • V rámci rolí lze jednoduše předávat zodpovědnost za práci s doklady, atp.

 

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru