Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Vážní deník

Modul slouží k přehledné evidenci sklizně. Zaznamenává naskladněné plodiny pozemků, následně zpracovává informace a předává do dalších modulů.

  • Evidence sklizně plodin na pozemcích.
  • Přepočet na zelenou hmotu.
  • Odpočet vlhkosti a nečistot.
  • Propojení s modulem Řízení zásob.
  • Možnost předání dat do dalších modulů – Výroba, Mzdy, Účetnictví, Pozemky.
  • Přehledné zobrazení záznamů pořízených v deníku.
  • Vlastní definice vzorců pro přepočet ztrát pro jednotlivé plodiny na pozemku.
  • Po přepočtu ztrát je možné ihned spotřebovat nebo přijmout na sklad sklizeň evidovanou ve Vážním deníku.

 

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru