Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Živočišná výroba

Živočišná výroba je nedílnou a podstatnou součástí zemědělské výroby. Jste chovatel a máte zvířectvo? Chcete mít veškeré informace a evidenci o chovu hospodářských zvířat v pořádku? Nabízíme Vám řešení pomocí informačního systému WinFAS v podobě modulu Živočišná výroba. Jednotlivé aplikace tohoto modulu Vám zajistí bleskovou orientaci ve Vašem hospodářství a bezchybnou správu agendy.

Živočišná výroba zahrnuje pět důležitých a propracovaných aplikací – Evidence zvířat, Ústřední evidence, Zootechnická evidence, Přirozená plemenitba a Dotace na zvířata.

Evidence zvířat

Modul Evidence zvířat spravuje standardní chovatelskou agendu. Zahrnuje rozhraní pro povinná externí hlášení a pomocí jednotné základny poskytuje veškeré údaje pro ekonomickou část informačního systému WinFAS.

Číst více...

Fakturace ze zvířat

Modul Fakturace ze zvířat je užitečným pomocníkem, který z evidence zvířat tvoří podklady pro fakturaci. Zajišťuje tedy přímé propojení mezi zvířaty, finanční a účetní agendou.To znamená, že při fakturaci již odpadá ruční vstup uživatelů a tedy zdroj chyb a překlepů..Zájemci o tuto funkcionalitu mají do konce ledna možnost vyzkoušet fakturaci zdarma.

Číst více...

Ústřední evidence

Modul Ústřední evidence slouží k vytváření a odesílání povinného hlášení každého chovatele hospodářských zvířat. Zahrnuje stájový registr a umožňuje provádět kontroly a komparace s daty Portálu farmáře.

Číst více...

Zootechnická evidence

Modul Zootechnická Evidence je nadstavbou modulu Zvířata. Aplikuje pořízená data a rozšiřuje evidenci o funkci pro denní pořízení pohybů, sledování reprodukce, veterinární opatření, nemoci, léčení a možnost hodnocení exteriéru zvířat. Obsahuje nespočet užitečných přehledů, souhrnů, rozborů a tím přispívá k efektivnímu řízení chovu.

Číst více...

Přirozená plemenitba

Modul má úlohu evidovat zvířata ve stádech přirozené plemenitby, hlásit o působnosti býka a vytvářet podklady pro reprodukci. Podstatou pro chovatele je možnost průběžně zaznamenávat a hlásit změny ve stádech. Klademe důraz na jednoduchost pořízení změn.

Číst více...

Inseminační střediska kanců

Modul komplexně řeší evidenci inseminačních stanic kanců. Je koncipován tak, aby co nejefektivněji zvládal požadavky na plemenářskou i obchodní část. Modul byl vyvíjen ve spolupráci se skupinou firem AGRO – Měřín, jejich inseminačními stanicemi kanců Brná, Kout na Šumavě a Velké Meziříčí.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru