Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Živočišná výroba

Živočišná výroba je nedílnou a podstatnou součástí zemědělské výroby. Jste chovatel a máte zvířectvo? Chcete mít veškeré informace a evidenci o chovu hospodářských zvířat v pořádku? Nabízíme Vám řešení pomocí informačního systému WinFAS v podobě modulu Živočišná výroba. Jednotlivé aplikace tohoto modulu Vám zajistí bleskovou orientaci ve Vašem hospodářství a bezchybnou správu agendy.

Živočišná výroba zahrnuje pět důležitých a propracovaných aplikací – Evidence zvířat, Ústřední evidence, Zootechnická evidence, Přirozená plemenitba a Dotace na zvířata.

Evidence zvířat

Modul Evidence zvířat spravuje standardní chovatelskou agendu. Zahrnuje rozhraní pro povinná externí hlášení a pomocí jednotné základny poskytuje veškeré údaje pro ekonomickou část informačního systému WinFAS.

Číst více...

Ústřední evidence

Modul Ústřední evidence slouží k vytváření a odesílání povinného hlášení každého chovatele hospodářských zvířat. Zahrnuje stájový registr a umožňuje provádět kontroly a komparace s daty Portálu farmáře.

Číst více...

Zootechnická evidence

Modul Zootechnická Evidence je nadstavbou modulu Zvířata. Aplikuje pořízená data a rozšiřuje evidenci o funkci pro denní pořízení pohybů, sledování reprodukce, veterinární opatření, nemoci, léčení a možnost hodnocení exteriéru zvířat. Obsahuje nespočet užitečných přehledů, souhrnů, rozborů a tím přispívá k efektivnímu řízení chovu.

Číst více...

Přirozená plemenitba

Modul má úlohu evidovat zvířata ve stádech přirozené plemenitby, hlásit o působnosti býka a vytvářet podklady pro reprodukci. Podstatou pro chovatele je možnost průběžně zaznamenávat a hlásit změny ve stádech. Klademe důraz na jednoduchost pořízení změn.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru