Organizace a řízení
Pro administrativu

Administrativa

Podatelna

Chcete ve svém podniku přehledně evidovat přijatou a odeslanou poštu? Potřebujete jednoduše zpracovávat doklady, které firmou prochází, jako například přijaté faktury, pokladní doklady či smlouvy? Je pro Vás důležité rychlé a správné předávání informací a dat souvisejících s přijatou fakturou? Pokud jste odpověděli alespoň jednou „ano“, využijte našeho modulu Podatelna!

Číst více...

Evidence smluv

Modul je určen k evidenci smluv včetně jejich dodatků. Každý evidovaný dokument je jednoznačně identifikován, obsahuje podrobné údaje (data, částky, obchodní partnery, platební podmínky,…) a umožňuje připojovat elektronické přílohy (PDF, …). Samozřejmostí je možnost propojení smluv na modul Hromadné fakturace, která dokáže automaticky generovat faktury podle zadaných smluvních podmínek.

Číst více...

PŘÍLOHY/ DMS

Modul Přílohy v rámci programu WinFAS představuje klíčovou součást konceptu bezpapírové kanceláře, poskytující efektivní způsob archivace, správy a organizace dokumentů s možností jejich propojení na doklady v rámci celého systému. Uživatelé mohou propojit soubory s různými typy dokladů jako jsou faktury, objednávky, smlouvy a další.  To usnadňuje sledování souvisejících informací, například k fakturám lze připojit odpovídající dodací listy, e-maily, nebo další relevantní dokumenty. Lze jej využít také jako jednoduchý DMS systém pro správu dokumentů, které se nenapojují dále do WinFASu – např. vnitrofiremní směrnice, zápisy z valných hromad, marketingové materiály a další.

Číst více...

Automatické odesílání sestav

Včasný přísun důležitých informací je základem správného řízení a rozhodování každé společnosti.

Číst více...

Akcie

Modul Akcie poskytuje evidenci jednotlivých akcionářů, akcií a jejich emisí. Přímo v modulu lze realizovat převody akcií mezi akcionáři a poté tisknout převodní protokoly. Agenda zobrazuje data o jednotlivých převodech či údaje o akcionářích.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru