Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Inseminační střediska kanců

Modul komplexně řeší evidenci inseminačních stanic kanců. Je koncipován tak, aby co nejefektivněji zvládal požadavky na plemenářskou i obchodní část. Modul byl vyvíjen ve spolupráci se skupinou firem AGRO – Měřín, jejich inseminačními stanicemi kanců Brná, Kout na Šumavě a Velké Meziříčí.

 Plemenářská část obsahuje evidenci odběrů ejakulátu včetně výroby inseminačních dávek:

 • Automatický výpočet počtu možných vyrobených dávek.
 • Umožňuje rozdělit odběr dle přidaných ředidel.
 • Možnost evidovat předředěné sperma.
 • Evidence přežitelnosti spermií.
 • Výroba heterospermních inseminačních dávek.
 • Hlášení odběrů do plemenné knihy.
 • Likvidace přebytků inseminačních dávek.

Obchodní část obsahuje evidenci objednávek a jejich vykrývání:

 • Umožňuje evidovat objednávky dávek konkrétních kanců, linií nebo plemen.
 • Do objednávek je možné přidávat i další nabízené zboží.
 • Vzory objednávek pro jednotlivé klienty.
 • Automatické vykrývání objednávek.
 • Obsahuje aplikaci pro zobrazení počtu dávek, které je potřeba vyrobit a kolik je jich potřeba ještě vykrýt.
 • Ve spojení s finančním a obchodním modulem WinFASu umožňuje vytvářet zápisy o pohybu položek do účetnictví, dodací listy, faktury a prodejky. Tím je připraven na EET.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru