Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Fakturace ze zvířat

Modul Fakturace ze zvířat je užitečným pomocníkem, který z evidence zvířat tvoří podklady pro fakturaci. Zajišťuje tedy přímé propojení mezi zvířaty, finanční a účetní agendou.To znamená, že při fakturaci již odpadá ruční vstup uživatelů a tedy zdroj chyb a překlepů..Zájemci o tuto funkcionalitu mají do konce ledna možnost vyzkoušet fakturaci zdarma.

Proč využívat fakturaci ze zvířat

Poměrně často se stává, že podnikům nesedí stav zvířat a účtování/ fakturace. Důvodem může být například zaevidování prodeje na špatný výkon. Výsledkem je chybné porovnání nákladů a tržeb. Díky fakturaci ze zvířat je vše v systému propojeno, případná změna se tedy promítne ve všech agendách.  Chovatel zvířat tak získá větší přehled a reálné srovnání nákladů s tržbami.

  • Přesnější porovnání nákladů s tržbami
  • Variabilní předávání hmotností do fakturace a zaúčtování (v mase i v živém)
  • Zaúčtování tržeb dle druhu pohybu ze zvířat

Jak to funguje v praxi

V evidenci zvířat si při pořízení prodeje zvolíte, že bude hned, příp. později fakturován. Po shromáždění všech potřebných informací (např. po obdržení nákupního lístku) přejdete k zadání fakturačních údajů. Pomocí filtrů si najdete konkrétní prodej, nebo si zobrazíte všechny, které čekají na vyřízení fakturace. Aplikace vám bude neustále nabízet všechny nevyfakturované prodeje, abyste na některý z nich nezapomněli. Faktura si po celou dobu nese údaje vyplněné při pořízení pohybu (např. čísla zvířat, jejich hmotnost či odběratele). Posledním krokem je, aby pověřená osoba potvrdila vytvoření faktury v aplikaci Fakturace.

Přehled funkcí

  • Tvorba podkladů pro fakturaci
  • Automatické nastavení fakturace u zvolených pohybů
  • Automatické vyplnění kódů DPH dle druhu pohybu
  • Výpočet živé hmotnosti dle hmotnosti masa (koeficientem)
  •  Zobrazování srovnávacích sestav
  • Kontrola úplnosti údajů na faktuře (upozornění na chybějící údaje při vyplňování)

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru