Organizace a řízení
Pro administrativu

Zakázkový systém

Zakázkový systém je nástroj pro evidenci zakázek s vazbou na klienta. Zakázky je možné kategorizovat dle druhu, skupin, případně tvořit hierarchii pomocí nadřízených zakázek. U zakázek lze evidovat zodpovědné osoby, klíče, termíny, smluvní cenu, pracovní složku zakázky a řadu dalších doplňkových údajů (objednávka, smlouva, penalizace, položka ZVS apod.).

Pro specifická uživatelská použití lze u zakázek evidovat i libovolně definované uživatelské vlastnosti. Provázání s modulem multimédií umožňuje k zakázce připojit neomezený počet dokumentů (např. smlouvy, objednávky, nabídky, protokoly, fotografie apod.).

Většina agend ve WinFASu umožňuje výběr a provázání na zakázku. Na zakázku tak lze směřovat jednak účetní, zásobové, výrobní doklady ale i například hrubé mzdy, inventární čísla majetku, plány a další. Provázaná data jednotlivých zakázek je poté možné filtrovat do sestav ale i přímo zobrazit v aplikaci zakázek. Sestavy zakázkového systému dovolují tvořit libovolné výstupy z pořízených dat.

Možnosti zakázkového systému

 • Evidence zakázek s vazbou na konkrétního klienta
 • Členění zakázek na druhy, skupiny
 • Možnost nastavení hierarchie zakázek – nadřízenost, podřízenost
 • Evidence termínů zakázky – datum zadání, zahájení, plánovaného ukončení, dokončení, zablokování
 • Možnost přidání příloh k zakázce
 • Zakládání pracovních složek
 • Generování vlastností zakázky
 • Propojení s dalšími moduly

Výstupy

 • Karty zakázek
 • IQ sestava zakázek s volitelným zobrazením dat s možností využití Mail Merge

Propojení s dalšími moduly v rámci systému WinFAS

 • Účetnictví
 • Majetek
 • Řízení lidských zdrojů (Mzdy)
 • Řízení zásob
 • Evidenční výroba
 • Multimédia

Zakázkové listy

Volitelnou nadstavbou zakázkového systému je tvorba zakázkových listů, které následně slouží jako podklad pro fakturaci zakázky. Na zakázkových listech se eviduje klient, datumy fakturace a kalkuluje se cena zakázky.

Možnosti zakázkových listů

 • Evidence termínů – předpokládaná fakturace, dokončení ZL (DUZP), povolení fakturace
 • Kalkulace ceny a položkový rozpis prováděných prací včetně zaklíčování
 • Možnost kopírování zakázkových listů
 • Předání dat do modulu Fakturace – tvorba dodávky, fakturace (záloha, standartní daňový doklad)
 • Provázanost zakázkového listu na doklad v modulu Fakturace

Výstupy zakázkových listů

 • IQ sestava zakázkový listů s volitelným zobrazením dat s možností využití Mail Merge

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru