Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Zelená nafta

Informační systém WinFAS poskytuje i tvorbu přiznání k vratce spotřební daně tzv. „zelenou naftu", včetně povinných příloh. Pro výpočet nároku na vrácení daně užívá uložených dat a informací v systému, proto není nutností vést další evidenci mimo systém.

  • Eviduje všechny spotřebované PHM na stroje, doklady o nákupu, celkovou spotřebu PHM (Modul Zásoby).
  • Evidence vykonávaných prací (orba, setí, vláčení,...).
  • Vlastní rozpočet je proveden dle normativů spotřeby na jednotlivých pracích, nejčastěji za odpracovanou hodinu či množství např. hektar.
  • Místo spotřeby podle půdního bloku nebo katastru, kde jste vlastníkem.
  • Podklady pro posouzení nároku na vrácení peněz.
  • Propojení na portál Celní správy, eventuálně možnost korekce dat a zpětné uložení do IS WinFAS.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru