Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Daně

Modul zajišťuje spolehlivou správu povinných plateb. Vytváří výstupy pro finanční správu včetně jejího podání a kontroly před samotným odesláním.

Uživatel zde nalezne daň z přidané hodnoty včetně kontrolního a souhrnného hlášení, vyúčtování mezd, spotřební daň včetně vratky za zelenou naftu.

Program navíc umožňuje odesílání elektronické evidence tržeb (EET).

DPH

Zápis DPH se uskutečňuje pomocí kódu DPH přímo při pořízení dokladu. Nastavení kódu DPH určuje zařazení do řádků daňového přiznání. Zákonné parametry jsou udržovány programem.

Číst více...

Spotřební daň

Spotřební daň lze snadně zobrazit na dodacím listě a faktuře. Nutností je pouze nastavit si hodnotu spotřební daně v programu, který vám okamžitě ukáže výpočet. Pokud jste ji u položky nenastavili, je možné ji doplnit dodatečně.

Číst více...

Zelená nafta

Informační systém WinFAS poskytuje i tvorbu přiznání k vratce spotřební daně tzv. „zelenou naftu", včetně povinných příloh. Pro výpočet nároku na vrácení daně užívá uložených dat a informací v systému, proto není nutností vést další evidenci mimo systém.

Číst více...

EET

Program poskytuje splnění zákonné povinnosti elektronické evidence tržeb pomocí pokladny, prodeje ze zásob nebo přímo při fakturaci. Program vždy upozorní a umožní následné odeslání u neodeslaných dokladů. Mezi další možnosti a výhody patří zobrazení odeslaných dokladů do EET, příjmových dokladů nespadajících do EET a dokladů čekajících na odeslání do EET. Jednotlivá data lze filtrovat podle provozoven, modulů a dalších parametrů.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru