Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Moduly pro zemědělce

Zemědělský modul tvoří řešení pro evidenci a sledování stavu živočišné i rostlinné výroby. V rámci živočišné výroby nabízí komplexní přehled o stavu zvířat (reprodukce, veterinární zákroky, exteriér, vážení),  tvorbu povinných externích hlášení  a díky jednotné základně poskytuje data pro ekonomickou část systému. Pro rostlinnou výrobu nabízí nástroj pro záznam osevních plánů na DPB, včetně evidence o provedených činnostech, importy dat z LPIS a  zpracování a vyhodnocení údajů z GPS.

 

thumb 01 živočišná výroba 01       thumb 02 rostlinná výroba 01       thumb 06 mechanizace       thumb 03 evidence pozemků 01       thumb 04 mzdová práce 01       thumb 07 akcie 01

Reference a případové studie
Nahoru