Partneři

Česká technologická platforma pro zemědělství

Logo CZTP s textem

Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ) byla uznána Ministerstvem zemědělství jako technologická platforma dne 23. 9. 2016.     

Představení vize a cílů platformy:

  • přenos aktuálních informací, které přispějí k rozvoji a zefektivnění zemědělské výroby nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodní úrovni ve smyslu implementace poznatků ze zahraničí a přenos poznatků směrem do zahraničí
  • budování a zajišťování rozvoje znalostního systému v oblasti zemědělské prvovýroby s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru
  • koordinace aktivit a výměna poznatků v oblasti zemědělství u profesně zaměřených subjektů jakými jsou výzkumné instituce, chovatelé a jejich sdružení, zemědělské univerzity a zpracovatelé zemědělských produktů
  • využití aktuálních poznatků zemědělského výzkumu a vývoje v  praxi a jejich efektivní přenos k cílovým uživatelům
  • popularizace, medializace a propagace poznatků a informací na podporu českého zemědělství a spotřebu českých produktů, včetně podpory vzdělávání
  • hledání a porovnání intenzivních a alternativních způsobů hospodaření, včetně ekologických způsobů hospodaření;
  • pořádání konferencí, seminářů a workshopů
  • poradenské aktivity pro účely posouzení právních norem v dané oblasti, pro účely odborných posudků, odborných stanovisek pro další subjekty a pro tvorbu právních předpisů týkajících se rozvoje aktivit v oblasti působení technologické platformy
  • podpora iniciativ zaměřených na posílení konkurenceschopnosti zemědělství a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit

 

Reference a případové studie
Nahoru