Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Intrastat

Jednou z doplňkových agend WinFASu je aplikace pro vykazování Intrastatu (statický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU při vnitrounijním obchodu). Díky ní je možné hromadně vyexportovat data pro Intrastat do souboru a ten nahrát do aplikace celní správy.

Firmy (s povinností vykazovat Intrastat) mohou agendu využít pro:

  • jednoduchý export potřebných dat pro celní správu například do formátu XML nebo CSV
  • užití číselníků pro Intrastat aktualizovaných z celní správy přímo ve WinFAS
  • tvorbu reportů pro vykázané zboží
  • definici parametrů pro Intrastat s vazbou na dodavatele/odběratele, jejímž smyslem je automatizované plnění údajů pro Intrastat na doklady
  • kontrolu vyplněnosti údajů povinných pro vykazování Intrastat

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru