Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Mechanizace

Modul Mechanizace nabízí možnost zápisu evidence výkazů práce v zemědělské prvovýrobě. Data lze do evidence pořizovat ručně, s možnosti využití několika funkcí pro efektivní pořízení dat (kopírování údajů, doplnění mezer,…), tak i umožňuje zpracovat data od poskytovatelů GPS terminálů.

Dalším důvodem k zájmu o tuto agendu může být i fakt, že z dat evidence umožňuje generovat knihu jízd, výstup může být využit pro fakturaci služeb (prací na cizích pozemcích) a slouží jako podklad pro „vnitro“, mzdy a zelenou naftu.

Co tedy nabízí mechanizace?

 • Možnost ruční pořízení evidence
 • Načtení dat do pořízení ze stažených GPS dat (aktuálně od poskytovatele Webdispečink)
 • Nástroje pro efektivní pořízení a úpravu záznamů (hromadné úpravy, doplnění prací do mezer,…)
 • Podklad pro výrobu (vnitro, mzdy a případně zelenou naftu)

Výstupy (sestavy)

 • Přehledové sestavy vozidel a činností
 • Podklad pro fakturaci služeb
 • Podklad pro knihu jízd

Propojení s dalšími moduly v rámci sytému WinFAS

 • Evidence osevních plánů - Rozšiřuje evidenci o možnost zápisu činností na jednotlivé díly půdních bloků s automatickým doplněním osevních plánů (pro výkony prácí). Při požadavku na nahrávání dat z GPS je tento modul nezbytností, předávají se z něj data poskytovateli GPS (pro stahování dat dílů půdních bloků doporučujeme přikoupit modul Importy z LPIS).
 • Mapy - V případě nahrávání dat z GPS umožňuje zobrazit trasy jízd vozidel.
 • Řízení lidských zdrojů - V kombinaci s tímto modulem nabízí možnost předání dat do výroby, kde tvoří podklad pro mzdy, vnitro a zelenou naftu.
 • Majetek - Vytváří propojení položek číselníku strojů a konkrétními majetky.

 

Reference a případové studie
Nahoru