Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Mechanizace

Řešíte správu vašich vozidel? Chcete mít přehled o jejich pohybu? Potřebuje podklady o práci vozidel pro zemědělské kalkulace nebo zelenou naftu? Modul Mechanizace vám nabízí přesně tato řešení. Přečtěte si případovou studii o implementaci tohoto modulu a zjistěte jeho výhody.

Evidence vozidel

Modul, kromě základní evidence údajů o vozidlech, obsahuje funkce pro kontolu termínů (STK, dálníční známky, povinné ručení,...) a evidenci spotřeb vozidel. Na základě evidovanách dat lze vygenerovat podklady pro přiznání k silniční dani. Agenda umožňuje evidovat spotřeby nejen pohoných hmot, ale všeho materiálu použitého k opravám nebo údržbě strojů. Pro pořízení spotřeb PHM můžete využít možnost importovat data z externích systémů. Evidence je napojení a modul Řízení zásob, je tak jednoduše možné uložená data předat do tohoto modulu a následně zaúčovat.

Zobrazuje data z modulů

 • Mechanizace – informace o pohybu vozidel a činnostech
 • Řízení zásob – informace o spotřebách PHM a náhradních dílech
 • Puťovka – informace o provozu a výkonu vozidel
 • Zakázky – informace o zakázkách s vozidly

Výkaz práce

Modul nabízí evidenci výkazů práce zaměřenou na činnosti v zemědělské prvovýrobě. Pro zefektivnění zápisu nabízí několik funkcí (kopírování, doplnění „mezer“,…).

Dalším důvodem k zájmu o tuto agendu může být i fakt, že z dat evidence umožňuje generovat knihu jízd, výstup může být využit pro fakturaci služeb (prací na cizích pozemcích) a slouží jako podklad pro „vnitro“, mzdy a zelenou naftu.

Výstupy (sestavy)

 • Přehledové sestavy vozidel a činností
 • Podklad pro fakturaci služeb
 • Podklad pro knihu jízd

Import dat z GPS

Modul slouží pro zpracování dat GPS systémů pro sledování vozidel (aktuálně Webdispečink). Z dat se dle nastavených parametrů automaticky vygenerují výkazy práce.

Import dat PHM

Aplikace Evidence vozidel v modulu Mechanizace umožňuje jednoduše importovat do programu WinFAS spotřebu PHM dle jednotlivých vozidel. Aktuálně spolupracujeme se systémy EVOTECH, FuelOmat, KUPSONProtank Dynamics. Navíc budete mít přehled o jednotlivých úkonech a osobách, které tankování provedly. Uvidíte také kolik a kdy, bylo do jednotlivých strojů natankováno, a na které konkrétní čerpací stanici. A co teprve sledovat náklady na PHM dle jednotlivých strojů? Data se ukládají do modulu Řízení zásob, kde je s nimi možné dále pracovat. Například můžete tvořit podklady pro zelenou naftu či předávat data do vnitroúčetnictví.

Propojení s dalšími moduly v rámci sytému WinFAS

 • Evidence osevních plánů - Rozšiřuje evidenci o možnost zápisu činností na jednotlivé díly půdních bloků s automatickým doplněním osevních plánů (pro výkony prácí). Při požadavku na nahrávání dat z GPS je tento modul nezbytností, předávají se z něj data poskytovateli GPS (pro stahování dat dílů půdních bloků doporučujeme přikoupit modul Importy z LPIS).
 • Mapy - V případě nahrávání dat z GPS umožňuje zobrazit trasy jízd vozidel.
 • Řízení lidských zdrojů - V kombinaci s tímto modulem nabízí možnost předání dat do výroby, kde tvoří podklad pro mzdy, vnitro a zelenou naftu.
 • Majetek - Vytváří propojení položek číselníku strojů a konkrétními majetky.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru