Organizace a řízení
Pro administrativu

FINANČNÍ PŘÍSLIBY A ŽÁDANKY

Modul Finanční přísliby a žádanky přináší novinku do řízení Vašich firemních financí a plánování budoucích výdajů firmy. Díky tomuto modulu můžete:

  • Přehledně a efektivně spravovat tok finančních prostředků.
  • Evidovat a spravovat žádosti k čerpání finančních prostředků z firemního rozpočtu
    (jedná se např. o objednávky zboží či služeb mimo skladovou evidenci).
  • Alokovat finance z plánovaného rozpočtu ještě před vznikem samostatného závazku (napojení na modul Manažerské plány).

Přísliby je možné provázat ve Finančním modulu s přijatými fakturami, pokladními doklady nebo interními doklady. Napojení probíhá před předkontaci dokladu. Pokud využíváte „předzápisu“ dokladu v modulu Podatelna, můžeme příslib napojit již zde a tím ulehčit práci při zpracování dokladu v účetnictví.

Nespornou výhodou je, že finanční přísliby a žádanky lze schvalovat, tzn. propojit s modulem Workflow. Tím dodáme do systému kontrolu nejen nad finančními transakcemi, ale také např. nad správou čerpání zaměstnaneckých benefitů, což může být jeden z důvodů proč modul využít. Schvalování není povinné, ale zabezpečuje správnost a pravdivost uváděných dat.

Mimo jiné je možné z pořízených příslibů exportovat objednávku do předem připraveného formuláře pomocí pevné sestavy Objednávky z příslibů, případě do vlastního formuláře.


Využijte modul Finanční přísliby a žádanky a přineste do své firmy novou úroveň efektivity a transparentnosti ve finančním řízení Vaší firmy. Získejte kontrolu, rychlost a přesnost ve správě firemních financí a zároveň sledujte tok financí v reálném čase.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru