Organizace a řízení
Pro administrativu

Úkoly

Elektronické evidence úkolů ve WinFASu umožňuje efektivněji řídit práci vašich zaměstnanců a mít neustále přehled o splněných i plánovaných úkolech. Rozsáhlejší úkoly lze dále rozdělit na menší části, kdy za každou část může zodpovídat jiný pracovník. E-mailové notifikace pak upozorňují na změnu stavu úkolu jak pracovníky zodpovědné za další krok, tak volitelně i jejich vedoucího.

 Každý úkol obsahuje detailní popis, kategorizaci, přidělení priority, odhad časové náročnosti a stavy určené pomocí datumů (zadání, akceptace, termín, dokončení, …). Nastavením osob zodpovědných za zadání, kontrolu a vlastní splnění úkolu jasně rozdělujete kompetence. Díky šablonám je možné i přes rozsáhlé možnosti nastavení jednoduše založit úkol.

Bohaté možnosti filtrování mohou být nastaveny pro každého uživatele zvlášť. Běžný pracovník tak může vidět pouze svoje aktuální úkoly a vedoucí pracovník naopak přehled za celý tým včetně zvýrazněných úkolů po termínu a podobně. Samozřejmostí je i přítomnost uživatelsky nastavitelné IQ sestavy.

Úkoly jsou často používány v kombinaci s modulem Zakázky, kterým přidávají další úroveň kontroly. Zakázku s připojenými úkoly pak není možné ukončit, dokud u ní nebudou splněny všechny kroky.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru