Organizace a řízení
Pro administrativu

Úkoly

Modul Úkoly je komplexní nástroj, který umožňuje efektivní správu, sledování a plánování úkolů spojených s jednotlivými zakázkami či projekty. Nabízí širokou paletu funkcionalit, které usnadňují koordinaci práce, optimalizaci časového plánování a zajištění, že všechny úkoly jsou vykonávány v souladu s definovanými termíny a prioritami.

 • Sledování úkolů spojených se zakázkami.
 • Přiřazování priorit jednotlivým úkolům.
 • Plánovat práce na úkolech.
 • Vizuální odlišení stavu řešení úkolů (neakceptované, v termínu, po termínu, …)
 • Automatické upozornění zúčastněných osob (zadavatel, vedoucí, řešitel, jiné) na blížící se termíny nebo změny v úkolu.
 • Delegování úkolů – jednotlivě i hromadně.
 • Možnost rozdělení úkolů na části s různými termíny a řešiteli.
 • U každého úkolu lze zvolit, zda části řešit postupně nebo souběžně.
 • Monitorování průběhu úkolů, generování reportů a rozesílání přes Plánovač akcí.
 • Možnost přidávat poznámky a příloh k úkolům.
 • Široké možnosti filtrování a vyhledávání v úkolech.
 • Evidence práce na úkolech
  • Snadný výběr z naplánovaných úkolů
  • Sledování odvedené práce na projektech
  • Plánování dovolených a zástupů (včetně napojení do modulu Mzdy)
  • Přehled odvedené práce za celý tým, docházkový list a další sestavy

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru