Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Napojení na LPIS

Propracovaný informační systém WinFAS myslí na vše. I na propojení dat s geografickým informačním systémem LPIS (Systém evidence užívání půdy pro zemědělské dotace).

  • Umožňuje stažení dat dílů půdních bloků, zemědělských parcel a jejich plánovaných osevů.
  • Před importem zobrazuje rozdíly mezi evidencemi, které umožňuje opravit.
  • DPB a zemědělské parcely jsou stahovány včetně mapových zákresů, které jsou využívány např. v mechanizaci.

Propracovaný informační systém WinFAS myslí na vše. I na propojení dat s geografickým informačním systémem LPIS (Systém evidence užívání půdy pro zemědělské dotace).

Výhody a funkce modulu

·         Umožňuje stažení dat dílů půdních bloků, zemědělských parcel a jejich plánovaných osevů.

·         Před importem zobrazuje rozdíly mezi evidencemi, které umožňuje opravit.

·         DPB a zemědělské parcely jsou stahovány včetně mapových zákresů, které jsou využívány např. v mechanizaci.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru