Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Provázání zásob s jinými moduly

Díky modularitě IS WinFAS lze skladové hospodářství napojit na jiné oblasti systému. Tato funkčnost uživateli umožňuje například fakturovat přímo ze zásob, převádět pořízené doklady do účetnictví pomocí speciálních spojováků nebo produkovat výrobky s využitím skladových položek a jejich parametrů.

Fakturace

V řízení zásob nevystavíte přímo faktury, ale předáte je do modulu Fakturace. Zde je možné vytvořit buď přímo fakturu, nebo ukládat jednotlivé dodávky následně zahrnuté do jedné souhrnné faktury (například s dopravou).

Výhodou předání je, že faktura nese informace stejné jako v zásobách a není nutné je opakovaně zadávat.

Evidenční výroba

Jednotlivé výrobní operace mají definovány vstupní a výstupní položky – jsou to ty samé, jako používá řízení zásob. Typickým případem je například výroba krmných směsí.

Účetnictví

Pohyby lze účetně předkontovat, evidovat v používaném kalkulačním členění. Do účetnictví je možné předat i samotnou položku jako kalkulační klíč – využívá se např. při přehledech realizace.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru