Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Majetek

Modul Evidence majetku obsahuje komplexní evidenci veškerého hmotného i nehmotného majetku a díky ní mají uživatelé zřetelný a okamžitý přehled o jejich vlastnictví a stavu v jakémkoli časovém okamžiku.

Agenda umožňuje kromě evidence základních údajů evidovat u jednotlivých položek i celou škálu doplňkových údajů využitelných pro další potřeby uživatelů. Veškeré informace o majetku jsou dostupné z jedné přehledné aplikace, která slouží jak k prohlížení a listování mezi položkami, tak i k pořizování a provádění změn.

Pro potřeby odepisování je systém maximálně variabilní a lze pro každou položku definovat až 4 nezávislé odpisové okruhy.

Evidence majetku

Modul je určen nejen pro evidenci veškerého dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku, ale i pro všechny druhy drobných položek, operativní evidence či souborů movitých věcí. Pro potřeby odepisování lze v systému definovat až 4 nezávislé odpisové okruhy, které obsahují jak vlastní odpisové ceny tak i metody odepisovaní a případně další parametry. Ze zemědělského pohledu je evidence také dále optimalizována pro evidenci vlastních pozemků a zvířat základního stáda.

Číst více...

Správa majetku

Modul je určen především pro základní evidenci a správu nemovitostí. Lze evidovat libovolné uživatelsky definované druhy objektů jako budovy, stavby, komunikace,  rozvody  apod. Objekty lze sdružovat do areálů s vazbou na katastr nemovitostí a dále obec, okres a kraj. Pro přesnější lokalizaci lze ke každému objektu zadat GPS souřadnice a pracovat s objekty v mapách.

Číst více...

Mobilní inventury

Modul nabízí export inventurních soupisů do mobilních zařízení, se kterými je v terénu prováděna vlastní fyzická inventarizace. Po provedení jsou data načtena zpět do systému WinFAS, kde jsou porovnána s původním stavem. Na základě rozdílů systém automaticky nabídne inventární čísla k vyřazení, změně umístění, případně zařazení více nálezu.

Číst více...

Reference a případové studie
Nahoru