Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Ruční vystavování faktur

Slouží k vytváření dokladů pomocí přímého zápisu do modulu Fakturace. Zápis si můžete zjednodušit využitím uživatelsky definovatelného číselníku fakturačních položek nebo kopírování celé existující faktury. Výslednou fakturu můžete nejenom tisknout, ale také exportovat do formátu elektronické fakturace ISDOC, nebo dokumentu PDF.

 • Ověřování spolehlivosti odběratele (přehled nezaplacených faktur vůči vaší firmě, nebo kreditní informace).
 • Přidávání slev a přirážek z celkové částky faktury, nebo u jednotlivých položek.
 • Individuální splatnost podle vybraného klienta.
 • Typ úhrady podle vybraného klienta (např. klient může platit pouze hotově).
 • Limit celkové částky faktury (fakturant může vystavovat faktury pouze do určité výše).
 • Ruční zápis položek, nebo jejich výběr z číselníku.
 • Předkontace fakturačních položek ( automatické účtování).
 • Podpora EET.
 • Přidávání vlastních textů do záhlaví i zápatí faktury.
 • Vytváření faktur kopírováním existujících.
 • Vytváření dobropisů podle existujících faktur.
 • Podpora dokladů v cizí měně.
 • Vystavování faktur za dodavatele (faktura bude uložena do závazku).
 • Export faktur do PDF nebo ISDOC, včetně možnosti okamžitě odeslat emailem.
 • Exporty a importy dokladů do/z jiných programů (XML).

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru