Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Ústřední evidence

Modul Ústřední evidence slouží k vytváření a odesílání povinného hlášení každého chovatele hospodářských zvířat. Zahrnuje stájový registr a umožňuje provádět kontroly a komparace s daty Portálu farmáře.

  • Umožňuje odesílat a hlásit změny přímo z programu do Ústřední evidence za skot, prasata, ovce a kozy.
  • Změny i opravy pro Ústřední evidenci jsou automaticky generovány z pořízených pohybů.
  • Hlášení jsou možná odesílat e-mailem, přes webovou službu Portálu farmáře nebo uložením do souboru následné odesláním přes klienta e-mailem.
  • Součástí vedení Úřední evidence jsou stájové registry, které jsou schváleny Českomoravskou společností chovatelů, a.s.
  • Pro možné využití modulu je nutné mít zakoupený modul Evidence zvířat.

Využití služeb portálu farmáře

  • Revize vytvořeného hlášení do Ústřední evidence před samotným odesláním.
  • Zpětné zobrazování chybníků.
  • Aktualizace údajů o zvířatech (narození, plemeno, úhyn, ...)
  • Kontrola použití ušních známek.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru