Moduly pro obchodníky
Pro obchodníky

Napojení zásob na externí zařízení

V oblasti řízení zásob máme dlouholeté zkušenosti s napojením programu na externí zařízení. Spolupracujeme s mnoha partnery/dodavateli zařízení (např. čteček čárových kódů), která jsou implementovatelná na informační systém WinFAS.

Díky tomu jsme schopni WinFAS napojit na:

  • pokladny – s využitím agendy pro peněžní šuplíky je možné ve WinFASu provádět každodenní výčetky nebo hlídat stav na kase.
  • čtečky čárového kódu – zjednodušení obchodních procesů nabízí offline čtečky čárových kódů, díky kterým můžete do WinFAS číst jak množstevní, tak parametrické údaje položek. Tato funckionalita v podstatě zastupuje mobilního skladníka, kdy si uživatel načte potřebné údaje pomocí čtečky, a poté je napáruje hromadně do WinFAS.
  • zákaznické displeje – okna aplikací WinFAS lze také zobrazit na zákaznických displejích napojených na náš IS.
  • tiskárny na papírovou pásku – firmy, které mají častý pokladní prodej a tisknou úzké účtenky, mohou využít napojení WinFAS na tiskárny s papírovou páskou. Modul řízení zásob umožňuje tvorbu úzkých prodejních dokladů.
  • tiskárny čárových kódů – uživatel si může např. k položkám v zásobách nadefinovat různé parametry, které bude obsahovat čárový kód generovaný přímo z WinFASu. Nachystané čárové kódy je pak možné pomocí tomu uzpůsobené tiskárny vytisknout a používat dále při čtení čtečkami.
Reference a případové studie
Nahoru