Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Režie

Při požadavku rozpouštění režijních nákladů je k dispozici mechanismus umožňující libovolné nastavení.

  • podmnožiny účetních dat, která má být rozpuštěna
  • určení rozvrhové základny (přímé náklady, krmné dny, ha, ...)
  • koeficientů určujících váhu jednotlivých základen
  • výběr pomocného účtu pro rozpuštění režií

Je možné z podmnožiny pro rozpuštění nebo z rozvrhových základen vyřadit účty, které nemají být zahrnuty.
Rozpouštění režií se realizuje přepočtem vždy od počátku účetního období.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru