Moduly pro ekonomy
Pro ekonomy

Exekuce

Pro srážky ze mzdy je zákoníkem práce, občanským soudním řádem a dalšími navazujícími právními předpisy stanoven způsob výpočtu a způsob rozdělení sražených částek mezi věřitele. Informační systém WinFAS nabízí komplexní řešení evidence a provádění srážek dle platné legislativy. Pravidlo přednosti pohledávek, vč. přednosti výživného. Pořadí pohledávek a řazení do třetin včetně podkladů pro komunikaci s třetími stranami, např. OSSZ.

 • Oblast výpočtu srážek nabízí:
  • nezabavitelné minimum, možnost zadání částky určené soudem
  • řazení srážek do třetin a jejich pořadí
  • režim přednostních a nepřednostních pohledávek
  • režim odečítání od celkové výše dluhu (nejčastěji exekuce)
  • režim dlužných splátek (běžné a dlužné výživné)
  • možnost deponace platby
 • Systém umožňuje provádění srážek se specifickým nastavením a v případech:
  • rozhodnutí na přikázání jiné peněžité pohledávky dle daňového řádu a OSŘ (nejčastěji daňový bonus)
  • režim uplatnění části nezabavitelného minima u jiného plátce (např. nemocenské na OSSZ)
  • provádění srážek i z příjmů jiného plátce, který však srážky neprovádí
  • režim sčítání příjmů všech plátců a určení části srážky jednomu z plátců (Používá se např. v případě, že insolvenční správce nařídí sčítat příjmy od všech plátců a určí částku, kterou hradí jiný plátce, např. ČSSZ z důchodu. Vy jako zaměstnavatel vypočtete celou srážku, ale pak odvádíte o tuto částku méně).

Pro každý druh srážky je možné zobrazení podrobné sestavy. Systém ukládá měsíčně informace o nezabavitelném minimu, uplatnění výše minima a částky, ze které lze provádět srážky. Které jsou pak podkladem ke komunikaci s OSSZ.

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru