Organizace a řízení
Pro administrativu

PLÁNOVAČ AKCÍ / AUTOMATICKÉ ODESÍLÁNÍ SESTAV

Tento modul spolupracuje s aplikací Plánovač úloh ve Windows a slouží k automatizovanému provádění činností v rámci WinFASu. Dokáže rozesílat požadované sestavy na e-mail nebo do složky, provádět refresh Workflow instancí, prověřovat insolvence zaměstnanců, vytvářet úkoly a další.
Díky logování máte přehled o tom, kdy a jak která operace proběhla.

Obecná funkčnost

 • Opakování činnosti denně, týdně, měsíčně, ročně nebo vy vybrané dny.
 • Logování prováděných operací (záznam o úspěšném / neúspěšném provedení).
 • Spolupráce s Plánovačem úloh ve Windows

Automatické odesílání sestav

 • Odesílání výstupů z IQ sestav.
 • Export do formátů PDF, CSV, XLSX, PSR.
 • Možnost volby, zda sestavu exportovat vždy nebo pouze pokud sestava obsahuje data.
 • Odesílání na e-mail nebo ukládání do složky.
 • Adresát e-mailu může být pevně nastaven nebo dopočítáván podle obsahu sestavy.

Workflow

Pokud ve svém podniku využíváte modul Workflow, který je jedním ze základních kamenů konceptů bezpapírové kanceláře, lze modul Plánovač akcí využít k zasílání výzev o neschválených dokladech zodpovědným osobám (schvalovatelům) a zároveň můžeme pomocí Plánovače akcí automaticky aktualizovat všechny neukončené, tzn. aktuálně schvalované, doklady a tím zajistit reálnost zobrazovaných dat – provádí se v závislosti na množství dokladů 1-2x denně.

Kontrola insolvence zaměstnanců

 • Zaměstnanci s PPV a povinnými srážkami
 • Všichni zaměstnanci

Úkoly

 • Pravidelné generování úkolů do aplikace *1550 Úkoly.

 

 

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru