Reference

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Obor činnosti Obchod, Ekonomika a finance
Počet uživatelů 1-9
Webová adresa https://gybnp.webnode.cz/
Kontakt reditel@gybnp.cz
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání studentům z Bystřice nad Pernštejnem a spádové oblasti okolních obcí. Myšlenka názvu DUHOVÁ ŠKOLA se původně zrodila na základě jasných barev, jimiž jsou označena jednotlivá podlaží. Pak se naše úvahy ubíraly dál. Barvy duhy jsou spojeny v jediné kompaktní spektrum. Podobně kompaktně působí i vzdělání poskytované naší školou – přispívá k vytvoření spektra poznatků z jednotlivých oborů, upevňuje mezipředmětové vztahy a přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti každého jedince.

Využívané oblasti

  • Ekomonické moduly
  • Obchodní moduly

 

Reference a případové studie
Nahoru