Moduly pro zemědělce
Pro zemědělce

Evidence osevních plánů

Modul Evidence osevních plánů zaznamenává a eviduje využívání zemědělské půdy. Rozdělujeme ji do dvou primárních částí – na evidenci půdních bloků a osevních plánů. Informace a data jsou využívány pro další moduly.

Evidence půdních bloků

  • Agenda pracuje s informacemi o aktuálně aktivních dílech půdních bloků (DPB), o jejich katastrech, výměrách, kulturách, bonitách, atd.
  • Dělení DPB na menší části, tzv. podbloky, dle PF zemědělských parcel.
  • Rozdělení půdních bloků dle plánu osevu plodin.
  • Pro zautomatizování aktualizací lze zakoupit modul Importy z LPIS, který umožňuje provádět importy DBP pomocí webových služeb PF včetně zemědělských parcel a osevních plánů.
  • Data modulu se využívají pro agendy: Agroevidence, Vážní deník, Mechanizace.

Evidence osevních plánů

  • Agenda slouží k evidenci plánovaných osevů jednotlivých půdních bloků.
  • Pořízení lze provádět hromadně (po zadání plodiny a období vybereme DPB se shodnými daty).
  • Automatické ukončování starých osevních plánů.
  • Data modulu se využívají pro agendy: Agroevidence, Vážní deník, Mechanizace.

 

 

Modul Evidence osevních plánů zaznamenává a eviduje využívání zemědělské půdy. Rozdělujeme ji do dvou primárních částí – na evidenci půdních bloků a osevních plánů. Informace a data jsou využívány pro další moduly.

 

EVIDENCE PŮDNÍCH BLOKŮ

 

Výhody a funkce modulu:

 

·         Agenda pracuje s informacemi o aktuálně aktivních dílech půdních bloků (DPB), o jejich katastrech, výměrách, kulturách, bonitách, atd.

·         Dělení DPB na menší části, tzv. podbloky, dle PF zemědělských parcel.

·         Rozdělení půdních bloků dle plánu osevu plodin.

·         Pro zautomatizování aktualizací lze zakoupit modul Importy z LPIS, který umožňuje provádět importy DBP pomocí webových služeb PF včetně zemědělských parcel a osevních plánů.

·         Data modulu se využívají pro agendy: Agroevidence, Vážní deník, Mechanizace.

 

EVIDENCE OSEVNÍCH PLÁNŮ

 

Výhody a funkce modulu:

 

·         Agenda slouží k evidenci plánovaných osevů jednotlivých půdních bloků.

·         Pořízení lze provádět hromadně (po zadání plodiny a období vybereme DPB se shodnými daty).

·         Automatické ukončování starých osevních plánů.

·         Data modulu se využívají pro agendy: Agroevidence, Vážní deník, Mechanizace.

 

Preze Novinky
Reference a případové studie
Nahoru